karin bjurström
skådespelare, regissör, dramatiker & teaterpedagog
 
skådespelare På Teaterhögskolan hade vi en gästlärare, Doreen Cannon, som inspirerade och lärde mig grunderna i skåde- speleri. Hon är utbildad vid den legendariska HB Studio i New York för Uta Hagen och Herbert Berghof. Doreens skådespelarteknik för att närma sig en roll bygger på Konstantin Stanislavskijs gestaltningsmetoder. Jag arbetar i samma anda. Skådespelarens arbete med sin grundteknik är det viktigaste för att hen skall kunna förhålla sig professionellt i mötet med medspelare och regissörer. För mig handlar skådespeleri om den kreativa processen i mötet med sin rollkaraktär, intellektuellt, fysiskt, intuitivt och emotionellt, att hitta och utveckla dessa förmågor hos sig själv för att sedan gestalta det hos en rollkaraktär.
regissör
dramatiker
teaterpedagog
hem
   
   


    Klicka för stor bild
CV Teaterpedagog

Södra Latins Gymnasium 2004-

Stockholms Improvisationsteater 2015-2017

Kulturskolan i Stockholm
2014-2015

Viktor Rydbergs Gymnasium 2013-2014

Stockholms Elementära Teaterskola 2003-2012 

Sceniskt karaktärsarbete, scenisk gestaltning, projektarbete och estetisk kommunikation

Workshops i fördjupande skådespeleri och Devising Theatre

Improvisation


Sceniskt karaktärsarbete och scenisk gestaltning


Konstnärlig ledare för Produktionsåret (2011-2012) samt Improvisation